Palíndromo: Palabra, frase o texto que puede leerse igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda.

domingo, 17 de marzo de 2013

Tres palíndromos para la paz

¡Zape! Dar bala...
¿paramos asonada?
nos asomará palabra de paz.
Oíd esa ola -rara paz- oda era;
pese a ese poeta ateo,
pese a ese pareado
zapará ralo asedio.
Sobre vos, oda era, poeta:
paz o zapateo,
pareados o verbos.